Školení

Školení

Zajistíme školení pro obce, organizace, firmy i soukromé osoby.

Stavební dozor při sadových úpravách - technologie řezu a výsadby stromů a keřů, údržby živých plotů a celkovou péči o zeleň.

Pořádáme semináře o ošetřování stromů a rizikovém kácení pro organizace i soukromé osoby.

Kontrola dodržování technologických postupů při výsadbách i následné údržbě.

Jsme schopni zajistit kompletní přípravu podkladů žádostí o dotace na zeleň a úpravu veřejných prostor z různých dotačních titulů včetně zpracování žádosti (AOPK, OPŽP, ROP, další EU zdroje). Při přípravě vycházíme z kritérií, směrnic a implementačních dokumentů jednotlivých dotačních titulů. Záměry a tvorbu projektů konzultujeme na příslušných kontaktních místech.