Péče o stromy

Péče o stromy

Ošetřování stromů

Provádíme veškeré druhy speciálních a udržovacích řezů:

Výchovný řez: Zapěstování korun vysazených stromků do stáří 20 let, snižující náklady na ošetření ve vyšším věku. Cílem tohoto řezu je především dosáhnout druhově charakteristického tvaru koruny ošetřovaného jedince, která je staticky odolná, a připravit podmínky pro rozvoj koruny typické pro daný taxon. Dále pak přizpůsobit velikost a tvar koruny funkčním požadavkům stanoviště - úprava podchodné a podjezdné výšky apod.

Zdravotní řez: Při tomto komplexním řezu se odstraňují suché a odumírající větve, větve napadené patogenními organismy, větve se sníženou vitalitou a sekundární výhony s cílem zabezpečit dlouhodobě vysokou funkčnost stromu při udržení nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Zdravotní řez je opakován v několikaletých intervalech, nejméně jednou za osm až deset let s ohledem na aktuální stav stromu.

Bezpečnostní řez: Minimální varianta zdravotního řezu, odstraňují se pouze nebezpečné a suché větve.

Tvarovací řez: Pravidelný řez tzv. na hlavu, jehož výsledkem je vytvoření nepřirozeného tvaru koruny podmíněného pravidelnou údržbou.

Řez ovocných dřevin: Prováděný v zimním období i v době vegetace.

Konzervace dutin, asanace a ošetření plošných poranění: Dutiny vzniklé mechanickým poškozením, odlomením silných větve, poraněním bleskem, mrazovými trhlinami apod. je možno zastřešit umělou pryskyřicí nebo dřevěným šindelem.

Péče o stromy

Statické zajištění korun stromů: Vázání korun stromů proti rozlomení lanovými dynamickými systémy ARCO nebo Gemini (Gleistein ropes), využívající PP a PES lana. V odůvodněných případech s využitím destruktivní pevné vazby a vrtané vazby z nerez oceli.

Ošetřování památných stromů

Ošetřování památných stromů spočívá v udržovacích zdravotních řezech a instalacích dynamických nebo pevných vrtaných vazeb. Cílem všech zásahů je podpoření vitality, zlepšení zdravotního stavu stromu a prodloužení jeho životnosti. Při všech zásazích máme vždy na paměti nevyčíslitelnou estetickou, ekologickou a historickou hodnotu, kterou památné stromy představují.

Instalace bezpečnostních vazeb

Statické zajištění korun provádíme nepředepjatými, nedestruktivními, dynamickými vazbami, které umožňují pohyb spojených větví za běžného větru a při extrémních větrných podmínkách a zároveň nedovolí v důsledku napnutí lana jejich rozlomení. Bezpečnostní vazba ARCO se skládá z kmenových pásů a z dutých PES nebo PP lan o nosnosti tří nebo pěti tun. Vazba GEMINI využívá pouze dutá PES nebo PP lana opatřená chráničkou kmene proti oděru o nosnosti čtyř nebo osmi tun.

Sanace a zastřešování dutin

Dutiny vzniklé mechanickým poškozením při stavební činnosti, odlomením silných větví, poraněním bleskem, mrazovými trhlinami atd. jsme schopni zastřešit umělou pryskyřicí s větracím otvorem ve spodní části zastřešení nebo instalací stříšky z dřevěných šindelů.

Kácení - odstranění celých stromů

Postupné kácení na rizikových místech pomocí horolezecké techniky, jeřábu nebo manipulační plošiny.

Péče o stromy

Odstraňování větví zasahujících do nemovitostí a inženýrských sítí (postupné spouštění na lanech)

  • běžné kácení, lesní těžba (mýtní i probírky)
  • kácení a rozřezávání velmi silných kmenů
  • frézování pařezů
  • štěpkování větví
  • přibližování dřeva

Štěpkování dřevní hmoty

Likvidace dřevní hmoty seštěpkováním nebo odvozem celých větví s ohledem na Vaše potřeby pro jejich další využití. Štěpku je následně možno využít k zamulčování výsadeb či ekologickému vytápění.

Frézování pařezů

Pařezy odfrézujeme pod úroveň terénu, překryjeme zeminou a vysejeme trávník. S frézou se velmi snadno pohybujeme v parcích i zahradách mezi výsadbami. Nepoškodíme bezprostřední okolí frézovaného pařezu. Cena 20,-Kč/cm +DPH