Pasportizace zeleně

Pasportizace zeleně

Nabízíme pasport zeleně obcím i městům, což je základním typem inventarizace ploch prvků a zeleně. Obce a města získají přehled o majetku a zajistí si podklady pro plán údržby těchto ploch a prvků.

Plošné prvky

 • plochy dětských hřišť a sportovišť
 • plochy jednotlivých výsadeb ( letniček, keřových skupin, živých plotů)
 • plochy trávníků

Bodové prvky

 • herní prvky, sochy a skulptury
 • městský mobiliář
 • soliterní keře a stromy
 • mobilní zeleň

Inventarizace dřevin

Jedná se o kvantitativní zhodnocení dřevin. Je to základní podklad pro zpracování péče plánu o dřeviny. Na základě inventarizace obce a města získají časové i finanční nároky na provádění údržby dřevin. U podkladů je nutné počítat s jejich pravidelnou aktualizací.

V rámci inventarizace se u každé dřeviny hodnotí:

 • taxon
 • základní dendrometrické údaje( průměr a obvod kmene, výška stromu a výška a průměr koruny)
 • zdravotní stav dřeviny
 • provozní bezpečnost dřeviny
 • perspektivita dřeviny
 • návrh opatření(návrhy opatření – kácení, typ ošetření, stromy ponechané bez zásahu), včetně podrobné technologie ošetření stromů, popř. instalace vazeb
 • naléhavost ošetření
 • funkční a estetický význam dřeviny