Realizace zahrad

Realizace zahrad

Realizace zahrad provádíme dle našeho projektu, ale nebráníme se ani realizaci dle cizího. Můžete nás oslovit během celého roku, ale musíte počítat s tím, že rostliny je vhodné vysazovat jen v některých měsících.

Výsadby rostlin a stromů

Veškerý materiál odebíráme od roky prověřených firem. Jsme schopni dodat a vysadit i velmi vzrostlé stromy i keře.

Kobercové trávníky

Jedná se o předem vypěstované trávníky, které jsou speciálními stroji odříznuty s potřebným drnem a následně sbalené do rolí.

 • zajišťují okamžitý výsledný efekt
 • stejnoměrný hustý a pružný drn
 • bezplevelný stav
 • úplné zatížení trávníku již po 3.týdnech
Realizace zahrad

Rekonstrukce starých zahrad

I zde platí, že vše provedeme od návrhu, projekt i samotnou realizaci, včetně vykácení nemocných, poškozených a nebezpečných stromů, přes odstranění náletových dřevin, odplevelení, až po samotné výsadby nových rostlin a dřevin.

Veškeré ošetření, prořezávání i kácení stromů provádíme stromolezeckou technikou, proto nejsme omezeni velikostí stromů ani místem kolem nich. Více viz péče o zeleň

Střešní zahrady

Střešní zahrady jsou trendem posledních let. Uplatnění střešních zahrad je častější ve městech, kde se zastavěná plocha kompenzuje střešní zahradou. Střešní zahradu si musíme naplánovat již před samotnou realizací stavby, jelikož pak jsou zcela jiné požadavky na zatížení střešní konstrukce.

Na výběr jsou dva typy střešních zahrad: intenzivní střešní zahrada a extenzivní střešní zahrada.

Extenzivní střešní zahrada: jedná se o suchomilnou skladbu rostlin (různé druhy trav, rozchodníků a netřesků). Tato zahrada je vhodná tam, kde si nemůžeme dovolit vysoké zatížení střechy (60–300 kg/m² ) a tam kde se střešní zahradě nechceme věnovat. Je to zahrada vhodná do extrémních podmínek.

Intenzivní střešní zahrada: u této zahrady je nutné počítat s vysokým zatížením střechy na m2(300 do 2000 kg/m²), výška substrátu dosahuje až jednoho metru. Tato zahrada nám může nahradit „normální“ zahradu, ale je zde třeba počítat se závlahovým systémem.

Výhody střešních zahrad

 • tepelná izolace domu
 • zadržení srážkové vody a tím zvlhčení okolního mikroklimatu
 • produkce kyslíku a zužitkování CO2 v okolí
 • tvoří protihlukovou bariéru
 • estetická funkce (ozelenění zastavěných aglomerací bez prvků zeleně)

Nevýhody střešních zahrad

 • vysoké pořizovací náklady (nelze použít „obyčejné“ substráty, pod substrát se používají speciální nopové folie a geotextilie)
 • vysoká náročnost realizace (u velkých ploch nutnost zajistit jeřáb nebo speciální cisterny, tudíž musí mít možnost zajet k objektu, veškeré práce se provádí ručně)
 • u intenzivních střešních zahrad vysoké náklady na údržbu (závlahový systém, veškeré práce se musí provádět ručně)