Péče o zeleň

Péče o zeleň

Specializujeme se na komplexní péči o dřeviny, tj. kvalifikovanou péči od výsadby přes ošetřování dřevin všech věkových kategorií až po jejich odstranění. V rámci svých služeb poskytujeme realizace výsadeb solitérních dřevin, zahrad a parků, odborné ošetřování stromů, keřů, rekonstrukce alejí a parků, kácení dřevin včetně rizikového kácení. Kompletní likvidaci dřevní hmoty štěpkováním a frézování pařezů. Nabízíme i službu zpracování projektů výsadeb a rekonstrukcí zahrad a parků.

Arboristice se profesionálně věnujeme od roku 1995. Ke všem zakázkám přistupujeme s profesionální zodpovědností a citem k přírodě. Máme sjednané pojištění proti způsobeným škodám při práci, na veškeré činnosti, které poskytujeme, máme platné živnostenské listy. Na některých zakázkách spolupracujeme s dalšími odborníky a kolegy v oboru. Na veškeré práce poskytujeme záruku 24 měsíců.

Jsme držiteli platného certifikátu ETW - European Tree Worker (evropský arborista), v zemích Evropské unie všeobecně uznávané a respektované kvalifikace v oboru arboristiky a stromolezectví.

Jsme členem SZKT - Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která je neziskovým sdružením odborníků - profesionálů v oboru sadovnictví a krajinářství (zahradní a krajinářská tvorba).